top of page

Podsumowanie projektu Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza

21 gru 2023

20 grudnia 2023 roku przedstawicielki naszego Koła uczestniczyły w podsumowaniu projektu Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, która od ponad dwóch lat prowadzi jedyne na Podlasiu stacjonarne Hospicjum wiejskie (Makówka)...

Projekt Fundacji „Dać, czego naprawdę potrzeba” był realizowany od 1 października 2020 roku w partnerstwie z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) w Warszawie oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) w Białymstoku. Finansowany z Europejskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych („EaSI”) na lata 2014-2020, dotyczył wdrażania innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi z terenów wiejskich oraz wspierania ich opiekunów.


Ponieważ Fundacja i prowadzone przez nią Hospicjum w Makówce (gm. Narew) działają na słabiej rozwiniętych terenach wiejskich, charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wyludniania się i starzenia mieszkańców, postanowiono wdrożyć nowe rozwiązania w obszarze jak najlepszego zaspokajania realnych potrzeb zdrowotnych podopiecznych w zakresie opieki długoterminowej. Cel ten realizowano poprzez stworzenie skoordynowanej sieci zasobów na obszarach wiejskich, niosących wielopoziomową pomoc (sąsiedzi, grupy nieformalne, organizacje sektora publicznego i organizacje pozarządowe). Ów innowacyjny model przez trzy lata trwania projektu testowano w pięciu gminach województwa podlaskiego, w tym w gminie Narew.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Narwi jako organizacja pozarządowa działająca w Narwi i na terenie całej gminy, również aktywnie włączyło się w budowanie tego rodzaju sieci wsparcia, stając się w latach 2021-2023 jej nieodzowną częścią. W ramach działań podejmowanych przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza, aktywnie organizowałyśmy kiermasze na rzecz Hospicjum w Makówce oraz odwiedzałyśmy podopiecznych placówki, wspierając również każde zadanie, które mieściło się w granicach naszych możliwości.

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – napisał w podziękowaniu dla naszego Koła dr Paweł Grabowski, Prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.


Ze swej strony jesteśmy przepełnieni wdzięcznością i radością, że mogliśmy zaangażować się w to wielkie i bardzo potrzebne dzieło pomocy osobom zależnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich opiekunom, które Fundacja prowadzi od tak wielu lat. Cieszymy się z bycia częścią tego wyjątkowego przedsięwzięcia i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z Fundacją, dzięki której każdy z nas może zrobić jeszcze więcej na rzecz innych.bottom of page