top of page

Spotkanie z Panią inż. Ireną Oborską w GBP w Narwi

10 wrz 2022

W piątek, 9 września 2022 roku, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi uczestniczyli w spotkaniu z Panią inż. Ireną Oborską, jednym z głównych architektów, którym zawdzięczamy odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

Interesujący wykład poświęcony w dużej mierze odbudowie tego niekwestionowanego symbolu naszej stolicy i historii Polski, odbył się w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Był możliwy również dzięki temu, że korzenie Pani Ireny Oborskiej wywodzą się m.in. z gminy Narew - jej dziadkowie pochodzili z Janowa, niewielkiej wsi na zachód od Narwi, usytuowanej pomiędzy Gradocznem, Kaczałami i Gorodczynem.


Do gminy Narew naszego znamienitego Gościa przywiodły sprawy osobiste. Okazję tę wykorzystała narwiańska Biblioteka, organizując spotkanie, dzięki czemu mogliśmy osobiście poznać Panią Irenę oraz zaznajomić się z wieloma historiami i niuansami związanymi z odbudową Zamku Królewskiego.


Gdy w 1971 roku ówcześnie sprawujący władzę Edward Gierek podjął decyzję o odbudowie, Pani Irena Oborska była już całkiem stateczną i wziętą architektką. Znalazła się w zespole Jana Bogusławskiego, który opracował projekt Zamku. Zadaniem zespołu było m.in. odtworzenie bryły gmachu i układu przestrzennego jego wnętrz w obrysie i gabarytach z 1939 roku oraz wmontowanie wszystkich zachowanych elementów w ich dawne miejsca.


To było arcytrudne zadanie, zwłaszcza, że działania wojenne zmiotły z powierzchni ziemi nie tylko dawny Zamek, ale i wszelką specjalistyczną dokumentację. Dodatkowo, od zakończenia wojny minęło już ponad ćwierć wieku, chociaż pamięć o Zamku i przedwojennej architekturze Warszawy trwała w umysłach Polaków, bez względu na to, że władze latami nie kwapiły się do wskrzeszenia tego historycznego monumentu.


Pani Irena ma dzisiaj 91 lat i jest żywą legendą, mocno związaną z architekturą wielu polskich zabytków o randze symboli narodowych. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej wykonywała projekty rewaloryzacji licznych obiektów zabytkowych, takich jak m.in. Pałac Belweder, projekty dotyczące wnętrz Pałacu Prezydenckiego w Warszawie oraz Pałacu w Małej Wsi pod Warszawą.


To był niewątpliwy zaszczyt gościć Panią Irenę w Narwi, widzieć ją w dobrej formie i móc wysłuchać opowieści o odbudowie Zamku Królewskiego. Koło Gospodyń Wiejskich w Narwi serdecznie dziękuje za poświęcony czas i ciekawy, zilustrowany szeregiem unikalnych fotografii wykład. Zapraszamy do Narwi ponownie i życzymy kolejnych owocnych spotkań oraz zdrowia i siły do kultywowania pamięci o naszej architekturze narodowej, która jest jednym z nieodzownych spoiw naszej społecznej tożsamości.


Fotorelacja na naszym Facebookubottom of page